" Có một thầy Sa môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Ðức Phật Ca Diếp, tiếng ông ấy buồn bã, như tiếc nuối thối lui. Ðức Phật mới hỏi: “Xưa kia, khi ở nhà ông thường làm nghề gì?”. Ðáp rằng: “Thích chơi đàn cầm”. Ðức Phật hỏi: “Khi dây đàn chùng thì sao?”. Ðáp rằng: “Không kêu được”. Hỏi: “Giây đàn căng quá thì sao?”. Ðáp rằng: “Tiếng bị mất”. Hỏi: “Không căng không chùng thì sao?”. Ðáp: “Các âm thanh đầy đủ”. Ðức Phật dạy: “Người Sa môn học đạo cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới có thể đắc Ðạo. Ðối với sự tu đạo mà căng thẳng quá làm cho thân mệt mõi, khi thân mệt mõi thì tâm ý sẽ sinh phiền não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui, thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được”. Kinh tứ thập nhị chương "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®