" Ðức Phật dạy: “Có người nghe ta giữ đạo, thực hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng xong, ta liền hỏi: ‘Ông đem lễ vật biếu người khác, người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với ông không?’. Ðáp: ‘Về chứ”. Ta bảo: ‘Nay ông mắng ta, ta không nhận thì tự ông rước họa vào thân, giống như vạng theo tiếng, bóng theo hình, rốt cuộc không rời nhau được.’ Vậy, hãy cẩn thận, đừng làm điều ác”. Kinh tứ thập nhị chương "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®