" Đứng đầu tất cả hạnh là đức tin, vì cội gốc các đức vậy. "Kinh Phạm võng" "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®