" Người con có năm bổn phận với cha mẹ: nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu, làm đủ bổn phận người con đối với cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản thừa tự và làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ cũng có năm bổn phận đối với con cái: ngăng chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cuới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của cải thừa tự cho con. Kinh Giáo thọ Thi ca la việt trong trường bộ kinh IV, 188 "


Get it on Google Play Lời Phật dạy.net trên Google Play
Xin các bạn vui lòng nghe tất cả bài giảng audio tại đây
JPlayer Playlister

Sorted by file name
Xếp theo bài mới nhất | Xếp theo tên bài


Lời Phật dạy | Phật tử Việt Nam | Thư viện Hoa sen | Giác ngộ | Vì đạo thiêng
All rights reserved ®